menu

Grietjebie naar Suriname in 2019


De economische situatie in Suriname

koffer

In 2018 zijn voorbeelden te geven van kwalitatief goede zorg in Suriname. Instellingen waarvan het management, begeleiders en leerkrachten zich volledig inzetten. De economische situatie in het land is echter schrijnend.

In Suriname heeft iedereen last van de ontstane crisis. Door devaluatie van de Surinaamse dollar zijn de prijzen van producten enorm gestegen. Dit heeft gezorgd voor ontevredenheid en toename van de benarde situatie waarin de inwoners van het land verkeren.

Zorginstellingen, mensen met een beperking en hun ouders, kunnen de oorzaken van deze crisis niet beïnvloeden. Maar hebben er wel als meest kwetsbare groep in de Surinaamse samenleving dagelijks mee te maken. Zij kunnen de producten niet betalen en slechts met moeite voorzien in het dagelijks levensonderhoud.

We zien die benarde positie terug in een donatielijst met hulpvragen, die een instelling voor kinderen met een ernstige verstandelijke beperking onlangs publiceerde. De lijst bevat niet alleen verzoeken om financiële ondersteuning bij de aanschaf van werkmateriaal voor activiteiten, medische zaken of verpleegapparatuur.

Deze geeft daarnaast ook een overzicht van de behoefte aan voedingsmiddelen en middelen voor persoonlijke verzorging. Personen en instanties in Suriname zélf laten zich gelukkig niet onbetuigd. Woon- en dag-voorzieningen ontvangen van bewoners, individueel en groepen uit de samenleving, regelmatig giften in natura.

Als het gaat om ontwikkeling, begeleiding en (medische) ondersteuning van kinderen met een verstandelijke beperking is er sprake van een schrijnend tekort.

Grietjebie op reis naar Suriname in 2019

grietjebie

In 2019 reizen we weer af naar Suriname om te onderzoeken op welke wijze we daarin het beste kunnen voorzien. Om de omstandigheden, waarin mensen met een beperking, hun ouders en begeleiders leven, zélf in ogenschouw te nemen. Zodat we ter plekke kunnen vaststellen wat nodig is aan deskundigheid, ondersteuning en (hulp)middelen.

Dit is mede mogelijk gemaakt door u als donateurs die ons daarin reeds een aantal jaren steunen. Hartelijk dank voor uw trouw en vertrouwen!

Lees over de reis door Suriname in ons Blog.


terug