menu

Over Grietjebie


Doelstelling

Stichting Grietjebie ondersteunt kleinschalige projecten voor mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders en verzorgers in Suriname.


Werkwijze

Kleinschalige projecten worden in beperkte tijd - niet structureel - ondersteund.
Grietjebie schaft materialen aan of biedt deskundige begeleiding bij de ontwikkeling van projecten.
Grietjebie heeft contact met deskundigen op het gebied van onderwijs en zorg voor en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders en verzorgers.
Stichting Grietjebie streeft er naar een en ander door mensen en instanties ter plekke te laten realiseren. Ook door de deskundigheid over te dragen aan mensen in Suriname zelf.


Verantwoording

Informatie over de financiële huishouding:

financiële verantwoording