menu

Nieuws


Uitvoering projecten door corona vertraagd

uitvoering projecten door corona vertraagd 30 april 2021
Het afgelopen jaar was ook in Suriname een jaar met onzekerheden. Een Lockdown, avondklok, afstand houden, mondkapjes...
Vanaf medio maart sloten de scholen en reden de bussen niet meer. Activiteiten konden soms doorgaan in een kleinere setting met extra maatregelen.

Sponsoractie Monique

fiets sponsor monique freedomtour 20 september 2020
De eerste en trouwe vaste sponsor van Grietjebie heeft een actie gestart.
Samen met haar twee mederijders heeft ze zich laten sponsoren voor de Freedomtour, op 12 en 13 september 2020 in Nijmegen. Ze fietsten beide dagen 30 kilometer.

Overlijden Rob Mooij

Rob Mooij Suriname 30 oktober 2019
Tijdens een oriënterend bezoek aan de WINgroep in Nieuw Nickerie werden we geconfronteerd met het overlijden van Rob Mooij.

In leven was Rob tot 2016 coördinator van de stichting WIN en contactpersoon voor ons Grietjebiefonds.

Samen met zijn echtgenote Varsha Ganga was hij van onschatbare waarde voor de Nickeriaanse samenleving.

Het Grietjebiefonds is Rob veel dank verschuldigd voor zijn actieve betrokkenheid bij onze projecten in het district Nickerie.


Sponsor fietstocht Monique Verberk

sponsor fietstocht monique verberk Op vrijdag 23 augustus werd er een gezellige Yardsale gehouden bij de Bollemanschoppe aan de Johan Vermeerstraat. Eén van de deelnemers hoopt met de verkoop van spullen een bijzondere sponsortocht te kunnen ondersteunen.
Monique Verberk fietst met haar duofiets en begeleider 'steentjes' bij elkaar voor een aangepaste woning voor meervoudig gehandicapte jong volwassenen in Suriname.

Grietjebie naar Suriname in 2019

koffer In 2018 zijn voorbeelden te geven van kwalitatief goede zorg in Suriname. Instellingen waarvan het management, begeleiders en leerkrachten zich volledig inzetten. De economische situatie in het land is echter schrijnend.
In 2019 reizen we weer naar Suriname om de omstandigheden, waarin mensen met een beperking, hun ouders en begeleiders leven, zélf in ogenschouw te nemen.

De dagactiviteiten van Unu Pikin

ondersteuningsgroep unu pikin Grietjebie levert een financiële bijdrage aan Stichting Unu Pikin. Susanne Dekkers vertelt hoe het met de dagopvang gaat…
Voor de activiteiten die de deelnemers in de tuin uitvoeren zijn diverse gereedschappen aangeschaft, zoals schoffels, harken, hooivork, snoeischaren, gieters, emmers, bezems.

Unu Pikin en Grietjebie

werkplaats unu pikin De Stichting Unu Pikin is een sociale werkplaats in Paramaribo waar opvang, stage en arbeid wordt geboden aan mensen met een beperking.
De werkplaats ontvangt geen subsidie van de Surinaamse overheid. Met de verkopen van de meubelafdeling, de fietsenafdeling en de boekenafdeling worden inkomsten verkregen.