menu

Projecten 2012


2020  -  2019  -  2018  -  2017  -  2016  -  2015  -  2014  -  2013  -  2012  -  2011


Kinderen met een ernstige beperking in binnenland Suriname - 2012

Gordon Seedo Grietjebie bezocht twee kinderen in het dorp Dan in het binnenland van Suriname.
Daar leven ongeveer 20 tot 25 kinderen met een ernstige beperking zonder (hulp)middelen en zonder enige vorm van begeleiding of zorg.
Wie helpt ons in de eerste behoefte van deze kinderen te voorzien? Donaties: NL 07 RABO 0132 5965 04

Ramon gaat nu naar het werk - 2012

Ramon Ramon heeft een verstandelijke beperking. Hij is een boom van een vent van 21 jaar. Hij kan niet meer naar school want rond 20 jaar houdt het speciaal onderwijs op. Hij kwam thuis te zitten.
Iedere morgen zit Ramon nu op het busje te wachten dat hem naar zijn werk brengt. En met een brede glimlach roept hij dan: Werk!