menu

Projecten 2013


2020  -  2019  -  2018  -  2017  -  2016  -  2015  -  2014  -  2013  -  2012  -  2011


Supermarkt als leer- werkplek in Nickerie - 2013/14

diploma fietsenmaker. Samen met een plaatselijke ondernemer in Nickerie wordt op het terrein van de Wingroep een kleine supermarkt ingericht als leer- en werkplek. Dit geeft een meer gevarieerd aanbod 'leren en werken' voor leerlingen die het speciaal onderwijs moeten verlaten.
Belangrijk, omdat instromen in de reguliere arbeidsmarkt niet voor alle leerlingen realiseerbaar is. Grietjebie gaat ter plekke bekijken hoe zij dit initiatief kan ondersteunen.

Kansen voor jongeren met beperking in Nickerie - 2013/14

nieuwe kansen in Nickerie Instromen in de reguliere arbeidsmarkt verdient - naast een aanbod in sociale werkbedrijfjes - zeker een kans.
De leraren in het speciaal onderwijs willen zich daar voor inzetten. De Monkouschool en de Wingroep zijn daartoe een inspanningsverplichting aangegaan.
Maar hoe breng je de capaciteiten en interesses van de leerling in beeld?

Veilige omgeving voor kinderen van de Anniecrèche - 2013

ondersteuning voor kind en ouder. De Anniecrèche in Paramaribo stimuleert en begeleidt kinderen met een verstandelijke beperking in de leeftijd van 0 tot 8 jaar. Ook ondersteunt ze ouders bij de opvoeding van hun kind. Grietjebie ondersteunt de Anniecrèche bij de renovatie van de accommodatie. Op dit moment wordt de spelotheek geschilderd en her-ingericht en is de nieuwe snoezelruimte bijna klaar. In de natte ruimte zijn een brancard, douchestoeltjes en handgrepen geplaatst.

EHBO-cursus Anniecrèche in Paramaribo - 2013

een mitella aanbrengen. De Anniecrèche in Paramaribo biedt dagopvang aan kinderen met een ernstige verstandelijke beperking. Eerder leverde Grietjebie al een bijdrage aan scholing en training van de begeleidsters. Suriname kent immers geen basisopleiding gericht op de begeleiding van deze kinderen.
Ook nu ondersteunt Grietjebie de begeleiders van de Anniecrèche, onder andere met een EHBO-cursus.