menu

Projecten 2015


2020  -  2019  -  2018  -  2017  -  2016  -  2015  -  2014  -  2013  -  2012  -  2011


Een eigen plek om te wonen - 2015

training brandblussen stichting Unu Pikin De Huberstichting is een instelling in Paramaribo voor dag en nachtopvang voor kinderen met een verstandelijke beperking.
Gezien de wachtlijsten en beschikbare begeleiding kan de instelling alleen doordeweeks opvang bieden en tot het achttiende jaar. Een groep van vijf kinderen, volledig wees of half wees, heeft geen thuis. Voor deze kinderen was er dringend behoefte aan permanente opvang.

Een kleine regentijd met grote gevolgen - 2015

Huberstichting In Suriname heb je te maken met regenseizoenen en droge seizoenen. Wij waren in Suriname in de kleine regentijd.
Bij de hernieuwde kennismaking met het Huberstichting in Paramaribo werden we geconfronteerd met lekkage in het hele gebouw. Het regenwater liep via het plafond naar binnen en op een aantal plaatsen de groepsruimtes in. Geen prettige omgeving voor de kinderen.

Het gaat goed met Herman, Pria en Fiona - 2015

Het gaat goed met Herman, Pria en Fiona Herman, Pria en Fiona werken in een van de arbeidsprojecten van de WINgroep voor jongeren met een beperking in Nickerie. Het Grietjebiefonds steunt de ontwikkeling en uitvoering van arbeidsprojecten in dit district. Naast arbeidsmatige activiteiten is er aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en ontspanning. Herman speelt graag op het keyboard.

Ze zijn uniek: de kinderen van het Dankerscentrum - 2015

Ze zijn uniek: de kinderen van het Dankerscentrum Omdat ze uniek zijn is er extra aandacht nodig voor de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen met een (ernstige) verstandelijke of meervoudige beperking in het Dankerscentrum. Zij verdienen extra aandacht door een meer kindgerichte of groepsgerichte benadering.
Onlangs is een activiteitenruimte ingericht voor spel en ontwikkeling.

Ouders en school/instelling hebben elkaar nodig - 2015

trainingen gespreksvaardigheden Ouders en school/ instelling hebben elkaar nodig bij de opvoeding en ontwikkeling van een kind met een beperking.Betrokkenheid van ouders heeft een positief effect op de opvoeding, ontwikkeling.
Het Grietjebiefonds stimuleert het contact door het aanbieden van trainingen gespreksvaardigheden. Trainingen voor leerkrachten en begeleiders.
top

Boomwhackers veroveren Suriname - 2015

Boomwhackers veroveren Suriname Zelf muziek maken vinden kinderen met een verstandelijke beperking leuk. Muziek stimuleert de ontwikkeling.
Doordat kinderen moeten samenwerken worden de sociaal en emotionele vaardigheden versterkt. Het Grietjebiefonds heeft de Anniecrèche in Paramaribo een workshop 'muziek en pedagogisch handelen' aangeboden. In de workshop zijn boomwhackers geïntroduceerd.

De jeugdcounseler moet blijven - 2015

Jeugdcounseler moet blijven In Suriname kent men geen (school)maatschappelijk werk of gespecialiseerd maatschappelijk werk voor kinderen met een beperking. Bij uitzondering worden leerkrachten vrijgesteld om die functie te vervullen. De WINgroep in Nickerie verzorgt dan de noodzakelijke opleiding. In Nickerie vervult de jeugdcounseler een belangrijke rol in het contact tussen kinderen, ouders, verzorgers en leerkrachten.

Ze mogen gezien worden - 2015

Medewerkers mogen gezien worden Ze mogen gezien worden: de medewerkers in print- en copyshop, stenenmakerij en fietsenreparatiewerkplaats in Nickerie. Het zijn jongeren met een verstandelijke beperking die volwaardige producten maken of diensten leveren. In Suriname is het gebruikelijk op school en werk een uniform of herkenbare bedrijfskleding te dragen. Het hoort bij de status van een scholier, werknemer.

Sportstagiaires actief in Nickerie - 2015

sportstagiaires in Nickerie Je volgt een opleiding voor sportagoog en kiest dan voor een stageplaats bij de WINgroep in Nickerie. Niet ongewoon, want er vertrekken regelmatig studenten uit Nederland voor een stage naar Suriname.
Wel ongewoon is dat er maar liefst vijf sportstagiaires tegelijkertijd vertrekken en vinden dat ze niet met lege handen kunnen aankomen.
top

Toekomst voor de print- en copyshop - 2015

copy- en printshop Eind 2012 is de print- en copyshop geopend. In dit arbeidsproject werken jongeren met een verstandelijke beperking in hun eigen tempo.
De print- en copyshop ligt echter buiten het centrum van Nickerie en verdient een grotere naamsbekendheid. Door het Grietjebiefonds is aan de doorgaande weg een groot reclamebord geplaatst.

Veiligheid voorop bij Unu Pikin - 2015

Unu Pikin De stichting Unu Pikin in Paramaribo werkt met jongeren met een beperking waarvoor de kansen op de arbeidsmarkt gering zijn. Ze worden opgeleid tot fietsenmaker of leveren een bijdrage aan de productie van meubilair.
Er wordt vooral de nadruk gelegd op de mogelijkheden van de jongeren en niet op hun beperking. In de werkplaats is er aandacht voor veilig werken.

Merrely gaat nu naar de Kangeroeschool - 2015

Kangeroeschool Merrely bezocht tot voor kort de Anniecrèche in Paramaribo. Zij heeft in korte tijd zo'n ontwikkeling doorgemaakt dat het wenselijk was haar op een 'normale' school te plaatsen. Maar wel in een veilige omgeving met blijvende begeleiding van de Anniecrèche. Samen met de ouders is gekozen voor de Kangeroeschool. Deze biedt de mogelijkheid van overblijven en naschoolse opvang.