menu

Projecten 2016


2021  -  2020  -  2019  -  2018  -  2017  -  2016  -  2015  -  2014  -  2013  -  2012  -  2011


Veilige omgeving voor kinderen in de Commewijne - 2016

Eigen huis voor weeskinderen in Commewijne Eerder besteedden we aandacht aan een groep weeskinderen van de Huberstichting in Paramaribo.
Deze stichting biedt dag- en nachtopvang voor kinderen met een ernstige verstandelijke en meervoudige beperking. Door de slechte economische situatie kan de instelling alleen door de weeks opvang bieden.
Voor een groep weeskinderen was er dringend behoefte aan een huis om 'voor altijd in te kunnen wonen'.

Veiligheid is een werkwoord voor de jongeren van Unu Pikin - 2016

Veiligheid is een werkwoord voor jongeren Unu Pikin De Stichting Unu Pikin (onze kinderen) heeft een sociale werkplaats opgezet, waar arbeid, stage en onderwijs wordt gegeven aan jongeren met een beperking.
De werkplaats heeft een meubelafdeling voor scholen en particulieren, een fietsenafdeling met reparatie en verkoop en een boekenafdeling met verkoop en gratis distributie voor scholen.

Bereikbaarheid nodig voor veiligheid kinderen Huberstichting - 2016

Veiligheid is een werkwoord voor jongeren Unu Pikin Met het instorten van de telefooncentrale ontstonden grote problemen in het woon- en dienstencentrum van de Huberstichting in Paramaribo. Het was een onverantwoorde situatie, in het bijzonder bij calamiteiten.
De Huberstichting biedt naast een woonplek ook andere diensten voor mensen met een (verstandelijke) beperking, zoals het gebruikmaken van de rolstoelbank.

Studiedag Anniecrèche over spel en spelmateriaal - 2016

 Studiedag Anniecrèche De Anniecrèche vierde haar 35-jarig bestaan! Zo'n heugelijk feit kan natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. Voor ouders en kinderen was er een familiedag in de dierentuin.
Zo'n 35 jaar terug bood de Anniecrèche hulp aan acht kinderen met een ontwikkelings-achterstand. Inmiddels zijn het er 36 en is nog steeds uitbreiding van de capaciteit nodig!

Veiligheid staat voorop - 2016

training brandblussen stichting Unu Pikin Onlangs vond bij stichting Unu Pikin in Paramaribo een brandblustraining plaats. Na uitleg gingen de deelnemers samen met hun begeleiders en vrijwilligers aan de slag en mochten oefenen met het blussen.
De stichting Unu Pikin is een sociale werkplaats waar stage, dagopvang en arbeid wordt geboden aan jongeren met een visuele, lichamelijke en/of verstandelijke beperking.