menu

Projecten 2019


2021  -  2020  -  2019  -  2018  -  2017  -  2016  -  2015  -  2014  -  2013  -  2012  -  2011


Nieuwe stoelen voor het Hubercentrum

Hubertcentrum Het Hubercentrum ligt in een vriendelijke omgeving, met in de tuin kleurrijke speeltoestellen.
Het contrast met de ruimtes in het gerestaureerde gebouw is groot. Geen fijne plek voor kinderen met een beperking om zich te ontwikkelen. Wanneer we daar over berichten reageert onze trouwe donateur Monique onmiddelijk. Via haar sponsoractie regelt zij kleurrijke tafeltjes en stoeltjes.

Spel en ontwikkelingsmateriaal Zuster Dankerscentrum

Spel en ontwikkelingsmateriaal Zuster Dankerscentrum Op onze reis door Suriname werden we verrast door de groei die het Dankerscentrum heeft doorgemaakt. Zowel als het gaat om het aantal kinderen, als de kwaliteit van de verzorging en begeleiding.
Het laatste onder andere door het werken in kleine groepen met extra aandacht voor de ontwikkeling.

Leerwerkbedrijf Nickerie

Leerwerkbedrijf Nickerie Op de foto zien we Ramon aan het werk. Met zijn beperking maakte hij geen kans op arbeid en zat iedere dag in zichzelf gekeerd voor huis.
Nu is hij een gewaardeerd medewerker in de sociale werkplaats 'Vooruitzicht' waar bouwstenen worden geproduceerd.

Wie wil bijdragen aan betere huisvesting Huberstichting?

Wie wil er bijdragen aan betere huisvesting Huberstichting? We hebben haar en nog zeven jongeren opgezocht in het voormalige plantagegebied. Gehuisvest in een oude woning die op geen enkele wijze voldoet aan de behoefte van rolstoelers
Zij deelt een slaapkamertje met stapelbedden met vier medebewoonsters.

Aanvulling inventaris Monkouschool

Aanvulling inventaris Monkouschool De leerlingen op de foto roepen herinneringen op. Bijvoorbeeld aan het moment waarop de keuken waterschade had opgelopen en insecten zich nestelden in het keukenblok.
Groetjebie zorgde voor een nieuwe keuken, en nu in 2019 voor aanvulling van de inventaris.

Huiswerkproject WIN-groep Nickerie

WIN groep Nickerie De WIN-groep bevordert de kwaliteit van zorg en welzijn van de inwoners van het rijstdistrict Nickerie in Suriname. Eén van de aandachtsgebieden is het onderwijs.
Het basisonderwijs sluit hier voor een aantal leerlingen onvoldoende aan bij hun mogelijkheden. Het speciaal onderwijs was waarschijnlijk een betere keuze geweest.

Ondersteuningsgroep Unu Pikin

unu pikin djembe.jpg Unu Pikin biedt jongeren met een beperking in Paramaribo arbeid in een sociale werkplaats. De werkplaats biedt de mogelijkheid van arbeid in de meubel-, fietsen- of boekenafdeling.
Daarnaast biedt Unu Pikin ondersteuning aan jongeren die (nog) niet in staat zijn om te werken. Deze deelnemers vragen vanwege hun beperking meer begeleiding.

EHBO Stigesu

Feestje kinderen Stigesu Stigesu biedt in haar dagcentrum in Paramaribo opvang en begeleiding aan kinderen in de leeftijd vanaf 7 jaar met een ernstige tot diepe verstandelijke beperking.
De stichting biedt reeds een aantal jaren goede zorg en begeleiding. Op de foto zien we de kinderen tijdens een Surinaams feestje met muziek aan boord. Ook een feestje vraagt om alertheid van de begeleidsters.