menu

Projecten 2021


2021  -  2020  -  2019  -  2018  -  2017  -  2016  -  2015  -  2014  -  2013  -  2012  -  2011


Coronatijd in Suriname

Corona in Suriname Suriname was en is door het coronavirus een zeer hoog risicogebied.
In verband met de ernstige situatie werden vaccins, zuurstofcontainers, persoonlijke beschermingsmiddelen en een medisch team vanuit Nederland naar Suriname gezonden.
Naast corona heeft ook de regentijd voor veel overlast gezorgd. Het water stond tot in de huizen en de wegen waren onbegaanbaar.

Noodhulp in de vorm van voedselpakketten

Noodhulp in de vorm van voedselpakketten De Stichting Opo Doro Thuisbegeleiding, gevestigd in Paramaribo, ondersteunt mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking in het gezin.
De stichting heeft, gezien de nijpende situatie waarin ouders en kinderen verkeren, een noodhulpactie opgestart. De medewerkers zijn begonnen met het doen van boodschappen voor de gezinnen om te overleven. Daarnaast is ook gekeken naar meer duurzame oplossingen.

Thuisbegeleiding vraagt om deskundige ondersteuning

Thuisbegeleiding vraagt om deskundige ondersteuning De Huberstichting in Paramaribo is waarschijnlijk de oudste voorziening in Paramaribo die zorg biedt aan kinderen met een verstandelijke en meervoudige beperking.
De stichting heeft de ontwikkelingsmogelijkheden voor de kinderen uitgebreid met speciaal onderwijs. De inventaris van de schoollokalen was inmiddels sterk verouderd.

Nieuwe Dependance Tamanredjo

New Dependance Tamanredjo De Mr. Huberstichting in Paramaribo staat garant voor de opvang van kinderen met een ernstige meervoudige beperking. In 2015 heeft de stichting haar activiteiten uitgebreid naar Tamanredjo in het district Commewijne, het voormalige plantagegebied.
Voor de opvang is een eenvoudige houten woning aangekocht. Grietjebie leverde destijds onder andere een bijdrage in de vorm van de inrichtingskosten.

Rolstoelbus voor de kinderen van Tamanredjo

Rolstoelbus voor de kinderen van Tamanredjo De beperkingen van de bewoners van de dependance in Tamanredjo vragen om aangepast vervoer. De hoofdvestiging in Paramaribo heeft zelf te kampen met uitval van vervoer.
Grietjebie heeft dan ook samen met de Stichtingen 'Caleopse' en 'Zorg voor een ander' voorzien in de aanschaf van een rolstoelbus. Dit leverde de volgende reactie op: "Deze aanwinst is zeer welkom..."

Fietsenwerkplaats heeft dringend een opknapbeurt nodig

Fietsenwerkplaats heeft dringend een opknapbeurt nodig Ruim twintig jaar geleden was het feest op de Monkouschool in Nickerie. Een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs in het rijstdistrict Nickerie. Het Grietjebiefonds bezorgde twaalf fonkelnieuwe fietsen.
Door de geïsoleerde ligging van de school werd het voor de leerlingen daardoor haalbaar deel te nemen aan sociale activiteiten en via een stage werkervaring op te doen in het district.

Huiswerkbegeleiding voor kinderen met een achterstand in Nieuw Nickerie

Huiswerkbegeleiding voor kinderen met een achterstand in Nieuw Nickerie De stichting WIN (Welzijns Instituut Nickerie) vindt dat als het gaat om kinderen met een leerachterstand, schooluitval voorkomen moet worden.
Kinderen mogen niet uit het zicht raken! Huiswerkbegeleiding kan daarin helpen.
Het Grietjebiefonds heeft eerder financiële middelen beschikbaar gesteld om, voor de meest kwetsbare kinderen, een huiswerkproject op te starten.

Toiletten voor de werkplaats 'Vooruitzicht' in het rijstdistrict

Toiletten voor de werkplaats 'Vooruitzicht' in het rijstdistrict In een polder vinden we een sociale werkplaats met de naam 'Vooruitzicht', waar bouwstenen worden gefabriceerd. Zo is op bescheiden schaal werk en daarmee ‘vooruitzicht’ gecreëerd voor jongeren met een beperking.
Voor schoolverlaters uit het speciaal onderwijs eerder uitzondering dan regel.
Bij een laatste bezoek troffen wij de sanitaire voorzieningen in deplorabele staat aan en besloten we de toiletten te vernieuwen.