menu

Scholing en training voor de Anniecrèche


anniecrèche

Suriname kent geen basisopleiding gericht op de begeleiding van kinderen met een verstandelijke beperking of meervoudige beperking. Kennisoverdracht en het aanleren van vaardigheden vinden plaats in de praktijk. Zo ook in de Anniecrèche in Paramaribo.

De Anniecrèche heeft als doel jonge kinderen van 0 tot 8 jaar met een beperking te stimuleren en te begeleiden. Dit doet zij door in een dagverblijf opvang te bieden en de kinderen te stimuleren door middel van activiteiten en oefeningen. Daarnaast biedt de Anniecrèche ook ondersteuning aan de ouders.

De Anniecrèche biedt hoogwaardige zorg en begeleiding en dat moet vooral zo blijven. Om dat zo te houden is scholing en training van de begeleidsters nodig. Scholing en training ten behoeve van het overbrengen van kennis over ziektebeelden, methodiek, observatie en beantwoorden van vragen die te maken hebben met de eigen kwaliteiten, inhoud van de functie en effectief samenwerken.

grietjebie

Grietjebie wil dit mogelijk maken en heeft een bedrag beschikbaar gesteld voor een eerste aanzet daartoe. Dit zal nog een vervolg krijgen in de vorm van een driedaagse scholing en training. Eerder heeft Grietjebie de Anniecrèche van spel- en ontwikkelingsmateriaal voorzien.

Vanwege de locatie richt de stichting zich momenteel op de kinderen met een beperking in Paramaribo en omgeving. Stichting Grietjebie heeft de Anniecrèche gevraagd ondersteuning te bieden bij het opzetten en uitvoeren van het project in het binnenland van Suriname.


Gerelateerde berichten

Thuisbegeleiding vanuit Anniecrèche
Kerst en Jaarwisseling Anniecrèche
Scholing en Training begeleiders
Studiedag Anniecrèche
Anniecrèche Tour


terug