menu

Boomwhackers veroveren Suriname


boomwhackers

Zelf muziek maken vinden kinderen met een verstandelijke beperking leuk om te doen. Muziek stimuleert de ontwikkeling. Doordat kinderen moeten samenwerken worden de sociaal en emotionele vaardigheden versterkt.

Het Grietjebiefonds heeft de Anniecrèche in Paramaribo een workshop 'muziek en pedagogisch handelen' aangeboden. In de workshop zijn boomwhackers geïntroduceerd.

Boomwhackers zijn gekleurde kunststoffen buizen met ieder een eigen klank. Je kunt er niet alleen een ritme mee slaan, maar ook een melodie spelen. Daarnaast kun je ze gebruiken om schoolse vaardigheden aan te leren.

boomwhackgroep

De boomwhackers zijn niet alleen in de Anniecrèche maar ook met succes in de Monkouschool en Gruntjesschool in Nickerie geïntroduceerd.

boomwhack - Gruntjesschool

terug