menu

Brandblustraining Unu Pikin


Veiligheid staat voorop

De stichting Unu Pikin is een sociale werkplaats in Paramaribo waar stage, dagopvang en arbeid wordt geboden aan jongeren met een visuele, lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Deze jongeren werken in de meubel-, fietsen- of boekenafdeling.

Op dit moment wordt gewerkt aan het veiligheidsbewustzijn van de deelnemers. In een aantal trainingen en activiteiten leren zij over lawaai en gehoorbeschadiging, over brand en brand blussen. Over wat mensen zelf kunnen doen om hun omgeving veilig te houden.

Onlangs vond een brandblustraining plaats. Na uitleg gingen de deelnemers samen met hun begeleiders en vrijwilligers aan de slag en mochten oefenen met het blussen.

brandblustraining stichting Unu Pikin

Grietjebie heeft de trainingen en activiteiten, in het kader van veiligheid, mogelijk gemaakt.


Gerelateerde berichten

Stichting Unu Pikin
Wensenlijst Unu Pikin
Ondersteuningsgroep Unu Pikin
Veiligheid een werkwoord voor jongeren Unu Pikin


terug