menu

Aandacht voor kinderen met een beperking in het binnenland van Suriname


Het binnenland van Suriname is een vergeten land. In dit gebied wonen de Marrons, ook wel bosnegers genoemd. Het zijn de nakomelingen van de Afrikaanse slaven die de plantages rond Paramaribo zijn ontvlucht. In dit binnenland is op een paradijselijke plek midden in de Suriname rivier, een toeristisch oord ontwikkeld met de naam 'Danpaati River Lodge'.

Zorgproject

Danpaati is niet zomaar een toeristisch droomplekje. Het is nauw verbonden met een project voor ouderenzorg. Met de inkomsten uit het toerisme is een zorgproject in gang gezet. Omdat deze (nog) niet dekkend zijn, leveren ook Menzis en Woonzorg Nederland een bijdrage aan het project. Lokale dorpsgezondheidswerkers doen in de twaalf dorpen huishoudelijk werk. Ze houden de hutjes schoon en helpen ouderen bij de lichamelijke hygiëne. Als er medische problemen zijn, zoeken zij contact met de medische zending.

seedo

De vraag die Grietjebie bij haar bezoek aan het binnenland bezig hield: hoe is het in de dorpen gesteld met de zorg voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking?

Wij brachten een bezoek aan de coördinator van het zorgproject mevrouw Sidoni. Zij nodigde ons uit om met haar een bezoek te brengen aan twee kinderen in het dorp Dan. Als eerste aan Seedo, een jongetje met een verstandelijke beperking. Seedo is nog niet uit gegroeid en al zijn ledematen zijn vergroeid.

afonsoewa

Daarna bezochten we het in zichzelf gekeerde meisje Afonsoewa. Zij heeft zowel een ernstige verstandelijke als motorische beperking. Zij bijt voortdurend in haar hand en is incontinent.

Hulpmiddelen

Samen met de moeder van Seedo en de grootmoeder en 'tantes' van Afonsoewa hebben we een lijstje gemaakt van (hulp)middelen die de leefomstandig-heden van deze twee kinderen kunnen verbeteren. We realiseerden ons daarbij dat in dit vergeten gebied zo'n 20 tot 25 kinderen moeten wonen met een ernstige beperking. Zonder (hulp)middelen en zonder enige vorm van zorg en begeleiding.

Werk aan de winkel voor Grietjebie dus!

Wie helpt ons om in de eerste behoefte van deze kinderen te voorzien en tevens te kijken wat de zorg en ondersteuning voor de langere termijn is?

Donaties: NL 07 RABO 0132 5965 04 - Stichting Grietjebie

grietjebie Stichting Grietjebie heeft voor het uitvoeren van dit project de medewerking van Danpaati River Lodge en de Stichting Bonama, verantwoordelijk voor de uitvoering van het zorgproject. Daarnaast heeft Grietjebie de medewerking van de Anniecrèche in Paramaribo voor deskundige begeleiding. De Anniecrèche heeft als doel jonge kinderen met een verstandelijke beperking in Suriname te stimuleren en te begeleiden.


terug