menu

Ze zijn uniek: de kinderen van het Dankerscentrum


Omdat ze uniek zijn is er extra aandacht nodig voor de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen met een (ernstige) verstandelijke of meervoudige beperking in het Dankerscentrum.

Zij verdienen extra aandacht door een meer kind-, groepsgerichte benadering. Onlangs is een activiteitenruimte ingericht voor spel en ontwikkeling. Daarvoor is inmiddels ook een activiteiten-begeleidster beschikbaar.

dankerscentrum ontwikkelingsgroep

Het Grietjebiefonds heeft gezorgd voor spel- en ontwikkelingsmateriaal, om daarmee de mogelijkheden voor spel en ontwikkeling van de kinderen te vergroten.

dankerscentrum ontwikkelingsgroep

grietjebie Het Zuster Dankerscentrum is een instelling in Nickerie voor dag- en woonopvang voor kinderen met een ernstige verstandelijke en meervoudige beperking.

terug