menu

Zuster Dankerscentrum...


De enige 24-uursopvang in het district

Dankerscentrum

In het Zuster Dankerscentrum in Nieuw Nickerie kunnen kinderen met een (meervoudige) beperking uit het rijstdistrict Nickerie terecht voor zowel dag- als weekopvang.

Dankerscentrum

Het centrum hanteert een flexibel opnamebeleid. Dat moet ook wel want het is de enige dag- en nachtvoorziening in dit district. Hetgeen betekent dat een behoorlijk aantal kinderen is opgenomen met zowel een ernstige verstandelijke als motorische beperking.

Het centrum was daar niet geheel op ingericht. In de natte en sanitaire ruimtes ontbraken de nodige voorzieningen. Zoals douchestoelen en wandbeugels in de douches en opklapbare wandbeugels in de toiletten. Grietjebie heeft er voor gezorgd dat de ruimtes van deze hulpmiddelen zijn voorzien.


Hieronder kunt u een filmpje zien van het Dankercentrum.
(Klik linksonder op de startknop)


terug