menu

Een eigen plek om te wonen


Dependance Huberstichting De Huberstichting is een instelling in Paramaribo voor dag en nachtopvang voor kinderen met een verstandelijke beperking.

Gezien de wachtlijsten en beschikbare begeleiding kan de instelling alleen doordeweeks opvang bieden en tot het achttiende jaar. Een groep van vijf kinderen, volledig wees of half wees, heeft geen thuis. Voor deze kinderen was er dringend behoefte aan permanente opvang.

Gelukkig was de stichting Maagdenhuis in Nederland bereid geld beschikbaar te stellen voor de aankoop van een woning in het district Commewijne. Een vriendelijke en rustige omgeving voor deze kinderen. Op de Stichting Grietjebie is een beroep gedaan voor de inrichtingskosten… en natuurlijk niet tevergeefs! Onderstaande foto's geven een goed beeld van de inrichting.

Huberstichting - De groep in een kamer

De instelling heeft veel kunnen besparen door de inzet van de eigen medewerkers, die met liefde en enthousiasme hebben gewerkt om het pand woonklaar te maken.

Huberstichting - Een keuken en een koelkast

De overheid heeft medewerkers beschikbaar gesteld, van schoonmakers en een kokkin, tot sociaal werker. De kinderen wonen inmiddels in hun eigen nieuwe woning en zien er gelukkig uit.

Huberstichting - De kinderen

Grietjebie vindt het belangrijk dat in kleinschalige woonvoorzieningen meer individueel- en groepsgericht gewerkt kan worden. En dat daarmee de kwaliteit van de zorg voor deze kinderen sterk verbetert.

Op het verlanglijstje staan nog speelattributen voor in de tuin… en voor de veiligheid een degelijke omheining.

terug