menu

Ouders en school/instelling hebben elkaar nodig


Ouders en school/instelling hebben elkaar nodig bij de opvoeding en ontwikkeling van een kind met een beperking. Betrokkenheid van ouders heeft een positief effect op de opvoeding, ontwikkeling.

Het Grietjebiefonds stimuleert het contact door het aanbieden van trainingen gespreksvaardigheden. Trainingen voor leerkrachten in het speciaal onderwijs en begeleiders van instellingen in het contact met ouders/verzorgers.

ouderenschool

In het district Nickerie zijn op verzoek van de WINgroep vier trainingen van vijf bijeenkomsten verzorgd door Jaap Munsterman, bestuurslid van Grietjebie. Alle leerkrachten en begeleiders in het district volgden de training met succes en ontvingen een certificaat. In de trainingsperiode zijn maar liefst zestig gezinnen bezocht.

ouderenschool-certificaat

grietjebieAan de trainingen werd deelgenomen door alle leerkrachten van de Monkouschool en Gruntjesschoolvoor Speciaal Onderwijs in Nickerie. Tevens door de begeleiders van het Dankerscentrum.

terug