menu

Goed nieuws voor Gordon Seedo!


Gordon Seedo

In 2011 bezochten wij in het binnenland van Suriname, in het Dorp Dan, het jongetje Gordon. De groei van Gordon blijft achter; de ledematen ontwikkelen zich niet normaal en daardoor kan hij zich moeilijk verplaatsen. Zijn grootste wens was destijds een fiets en natuurlijk hebben we die vervuld. Het is goed om te zien dat Gordon nu vrolijk van dorp naar dorp fietst, maar er is meer nodig. Nu in 2014 zochten we Gordon en zijn moeder opnieuw op en kwamen met goed nieuws!

Er zijn in het binnenland geen mogelijkheden voor onderzoek, behandeling en begeleiding van kinderen met een beperking, waardoor deze gezinnen aan hun lot zijn overgelaten. Niet alleen de Stichting Grietjebie maar ook anderen zijn bezorgd over de situatie in het binnenland.

Edith Rijnsburger, met ruime ervaring in de zorg en dienstverlening voor mensen met een beperking, oriënteerde zich ook op de situatie in het binnenland. Zij kwam voor een periode van een half jaar naar Suriname. Met als doel te werken aan een 'verbeterplan zorg en begeleiding gezinnen in het binnenland met een kind met een ontwikkelingsachterstand of beperking', voor de Medische Zending in Suriname.

De Medische Zending wil zich actiever gaan inzetten voor deze kinderen in het binnenland. Er ontstond een constructieve samenwerking tussen de Medische Zending in de persoon van Edith Rijnsburger en Jaap Munsterman van onze Stichting Grietjebie.

Begin 2014 had Edith gesprekken met de ouders van 28 kinderen in de gebieden Brownsweg en Pikinslee. Zij vroeg naar hun ervaringen en behoeften. Daarnaast waren er gesprekken met ondermeer de hoofdkapitein van het dorp, het schoolhoofd, de arts en de gezondheidsassistent van de Medische Zending ter plekke. Van daaruit ontstond het plan om met een team van behandelaars een aantal dagen naar Pikinslee in het binnenland te gaan. Dit om de kinderen in het gebied te onderzoeken, te testen en te behandelen en de ouders te adviseren en instrueren.

Dit plan is gerealiseerd in de periode van 29 april tot en met 2 mei 2014. Door een team bestaande uit een arts (die veel ervaring heeft met de doelgroep) een kinderfysiotherapeut en ergotherapeut uit het Revalidatiecentrum, een testassistent van de Anniecrèche en een hometrainer van het Medisch Opvoedkundig Bureau in Suriname.

De Stichting Grietjebie heeft deze missie gefinancierd en voorziet ook in de nodige aanpassingen en hulpmiddelen voor de kinderen.

Tijdens de missie bleek dat er kinderen in het gebied wonen die een buggy, rolstoel nodig hebben en/of een looprek, rollator, postoel. Daarnaast is voor enkele kinderen orthopedisch schoeisel noodzakelijk.

Missie Pikinslee

Bij de voorbereiding van de missie in Pikinslee kwamen we dolend door een wirwar van hutjes terecht bij een vijfjarig jongetje, zijn moeder, broertje en zusje. Het jongetje heeft zowel een verstandelijke als motorische beperking.

Wanneer moeder naar haar kostgrondje gaat, op een paar uur lopen van de hut, neemt ze hem mee. Omdat hij zelf niet kan lopen neemt ze hem mee op haar rug of in een kruiwagen. Omdat moeder wist van onze komst, waren ze die dag niet naar het kostgrondje gegaan.

Moeder maakt zich grote zorgen over zijn toekomst. Ze vindt het belangrijk dat hij, evenals de andere kinderen in het gezin, de mogelijkheid krijgt om zich te ontwikkelen en vraagt om begeleiding en ondersteuning. Kortom: zij wil er voor hem alles uithalen wat er in zit en wij gaan daarbij helpen!

terug