menu

Een zwembad 'zo lek als een mandje'


Naast Phiona maken nog 37 kinderen gebruik van de zorg en dienstverlening in het Hubstinacentrum in Paramaribo. Het biedt de mogelijkheid van dag- en weekverblijf voor kinderen met een meervoudige beperking tot 18 jaar. Kinderen die daar voor in aanmerking komen, zoals Phiona, volgen ook speciaal onderwijs.

In 1995 is de instelling in gebruik genomen maar door financiële krapte is er sprake van achterstallig onderhoud. Dit ondanks de inventieve manier om inkomsten te verwerven. De Huber- stichting heeft een rolstoelbank opgezet, waar allerhande hulpmiddelen gehuurd kunnen worden. Daarnaast ook aangepast vervoer voor andere (school-)instellingen in de regio. Ook worden inkomsten gegenereerd uit verhuur vanappartementen in het voormalig zusterhuis. Maar het is onvoldoende om de exploitatie rond te krijgen. Wij willen de Huberstichting graag de helpende hand bieden.

ballenbad en zwembad Hubstina

Het eerste wat opviel was de slechte staat van het zwembad en het ballenbad. Het zwembad bleek 'zo lek als een mandje'. En dat in een land waar het dagelijks zo'n 30 graden is. Het zwembad en ook het ballenbad worden nu in ieder geval aangepakt. Daarnaast is de koelkast, waarin de medicijnen worden opgeslagen, vervangen.

Oude en nieuwe koelkast van Hubstina

Intussen werkt de Huberstichting met steun van de Stichting Grietjebie aan een project voor totale renovatie van het Hubstinacentrum.

terug