menu

De jeugdcounseler moet blijven


In Suriname kent men geen (school)maatschappelijk werk of gespecialiseerd maatschappelijk werk voor kinderen met een beperking. Bij uitzondering worden leerkrachten vrijgesteld om die functie te vervullen. De WINgroep in Nickerie zorgt dan voor de noodzakelijke opleiding.

In Nickerie vervult de jeugdcounseler een belangrijke rol in het contact met kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten in het speciaal onderwijs. Deze wordt ingezet bij gezins- en gedragsproblemen en (het vermoeden van) misbruik.

Ook geeft zij op school voorlichting over seksualiteit en test kinderen op de noodzaak van speciaal onderwijs.

jeugdcounseler

De WINgroep heeft gevraagd om aanvullende financiering zodat de jeugd-counseler kan blijven. De inzet is nu voor de komende twee jaar gegarandeerd.

terug