menu

Merrely gaat nu naar de Kangeroeschool


Merrely gaat naar de Kangeroeschool

Merrely bezocht tot voor kort de Anniecrèche in Paramaribo. Zij heeft in korte tijd zo'n ontwikkeling doorgemaakt dat het wenselijk was haar op een 'normale' school te plaatsen. Maar wel in een veilige omgeving met blijvende begeleiding van de Anniecrèche.

Samen met de ouders is gekozen voor de Kangeroeschool. Deze biedt de mogelijkheid van overblijven (met warme maaltijd) en naschoolse opvang.

Gezien de problemen in het gezin geen overbodige luxe. De ouders doen samen met de Anniecrèche hun best om het maandelijkse schoolgeld te betalen. Voor het inschrijfgeld is een beroep gedaan op het Grietjebiefonds.

terug