menu

De keuken op de Monkouschool is weer open!


Moeilijk lerende kinderen in Nieuw Nickerie kunnen, voor basis- en vervolgonderwijs, terecht op de Monkouschool.

De Monkouschool

Hoofd Monkouschool met keukenkastje

Het gaat om kinderen die merendeels opgroeien in een zwak sociaal milieu en daardoor een flinke achterstand oplopen. De school voorziet de kinderen iedere dag van een warme maaltijd. Omdat thuis 'eten op je bord' niet vanzelfsprekend is.

Voor het schoolhoofd, mevrouw Tascha en de leerkrachten, is de zekerheid van goede voeding belangrijk. Dus worden normaalgesproken op school samen met de leerlingen maaltijden bereid in de uren die beschikbaar zijn voor het vak huishoudkunde.

Bij ons bezoek in 2014 echter niet. De keuken had grote waterschade opgelopen en insecten hadden zich genesteld in het keukenblok. De ruimte voor huishoudelijke activiteiten was door de inspectie afgekeurd voor gebruik. Overigens zonder uitzicht op financiering voor herstel van de schade.

Door de jaren heen heeft Grietjebie een sterke band opgebouwd met de kinderen en leerkrachten van deze school. Onmiddellijk is dan ook een eenvoudig plan gemaakt voor herstel. Nog voor ons vertrek uit Suriname was de keuken weer open!

De oude keuken

De keukenbouwers aan het werk

Onderhoofd Monkouschool naast de nieuwe keuken

terug