menu

Fietsen voor de Monkouschool


Moeilijk lerende kinderen kunnen in Nickerie terecht in de Monkouschool. Het gaat om kinderen die merendeels uit een zwaksociaal thuismilieu komen. De kinderen verblijven buiten schooltijd niet altijd in een veilige omgeving, waar ook nauwelijks aandacht is voor hun ontwikkeling. De leerlingen worden onvoldoende voorbereid op praktijkgericht vervolgonderwijs. Ze zullen dus later nauwelijks of niet in staat zijn om in hun eigen bestaan te voorzien.

fietsen voor de Monkouschool

Grietjebie vindt het belangrijk dat deze kinderen deel kunnen nemen aan het sociaal leven. Dat zij werkervaring op kunnen doen via (snuffel) stages en kunnen deelnemen aan de activiteiten van de stichting WIN. Maar ook dat zij met hun leerkracht het zwembad kunnen opzoeken om wat af te koelen en een middagje plezier te maken in het water.

Op 5 augustus 2011 was het feest op de Monkouschool. Een bestuurslid van Stichting Grietjebie leverde twaalf fonkelnieuwe fietsen af. Grietjebie vergrootte daarmee de mobiliteit van de leerlingen aanzienlijk. Zes leerlingen van de school zijn inmiddels enthousiast aan een fietsenmakercursus begonnen bij de 'fietsenverhuur en reparatiewerkplaats' van de stichting WIN.

Hieronder het filmpje dat werd uitgezonden op de nationale Surinaamse televisie. Er is te zien hoe Jaap Munsterman namens Grietjebie de fietsen aanbiedt.

grietjebie Eerder heeft Grietjebie een bedrag beschikbaar gesteld voor hetinrichten van een praktijkruimte voor huishoudelijke activiteiten. De praktijkruimte is ook ingezet voor het aanbieden van een warme maaltijd in combinatie met naschoolse opvang. Daarmee is een eind gekomen aan het zwervend bestaan van sommige leerlingen en worden zij ook van een maaltijd voorzien.

terug