menu

Nieuwe kansen voor jongeren met een beperking in Nickerie


nieuwe kansen in Nickerie

Instromen in de reguliere arbeidsmarkt verdient - naast een aanbod in sociale werkbedrijfjes - zeker een kans. De leraren in het speciaal onderwijs willen zich daar voor inzetten. De Monkouschool en de Wingroep zijn daartoe een inspanningsverplichting aangegaan. Maar hoe breng je de capaciteiten en interesses van de leerling in beeld? En zoek je een werkplek die daarbij past? Hoe stel je vast dat er sprake van een goede match en maak je een plan voor coaching? Ook nog eens zonder dat er geld beschikbaar is voor training en ontwikkeling van een dergelijk project?

In de maanden januari en februari 2014 zal Jaap Munsterman, namens Grietjebie, een training job coaching verzorgen. Dit op verzoek van de WINgroep. De WINgroep wordt gevormd door mensen uit de Nickeriaanse samenleving die zich inzetten voor een goedejeugdhulpverlening, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en senior burgers. De coördinator Rob Mooij vertegenwoordigt naast de Wingroep ook Grietjebie in dit district.

terug