menu

Spel- en ontwikkelingsmateriaal voor Dankercentrum


30 april 2021

Grietjebie heeft door de jaren heen in Suriname zélf een netwerk ontwikkeld van mensen, die kinderen en jongeren met een beperking een warm hart toedragen. Eén van die mensen is Annette Bruggeman, gedurende een aantal jaren manager van de Anniecrèche en stuwende kracht achter 'De Winkel' in Paramaribo.

Een kringloopwinkel rijkelijk voorzien van meubels, boeken, huishoudelijke artikelen en kinderkleding. Met de verkoop van deze goederen worden sociale instellingen in Suriname ondersteund. Waaronder tal van voorzieningen voor mensen met een beperking.

Een geweldig initiatief dat vanuit Nederland door vrijwilligers wordt beloond met de constante aanvoer van tweedehands goederen. Tijdens onze aanwezigheid werd een container geopend met inventaris uit scholen, waaronder een hoeveelheid spel- en ontwikkelingsmateriaal. Het laatste werd gratis beschikbaar gesteld aan Grietjebie voor kinderen met een verstandelijke beperking.

En daarmee verrasten wij, voor ons vertrek naar Nederland, het Dankerscentrum in het district Nickerie. Een woon- en dagcentrum voor kinderen met een ernstige beperking. Een lang bestaande wens van kinderen en begeleiders ging daarmee in vervulling.

Spelmateriaal Dankercentrum


terug