menu

Sportstagiaires actief in Nickerie


Je volgt een opleiding voor sportagoog en kiest dan voor een stageplaats bij de WINgroep in Nickerie. Niet ongewoon, want er vertrekken regelmatig studenten uit Nederland voor een stage naar Suriname.

Wel ongewoon is dat er maar liefst vijf sportstagiaires tegelijkertijd vertrekken en vinden dat ze niet met lege handen kunnen komen. Zij hebben medestudenten, familie en vrienden bereid gevonden te doneren voor sport en spelmateriaal.

Maar liefst acht grote verhuisdozen vol leverde de actie op. In het Grietjebiefonds vonden ze een sponsor voor de transsportkosten. Vier maanden lang hebben ze met veel enthousiasme de kinderen van het Dankerscentrum, de Monkouschool en Gruntjesschool, goede momenten bezorgd.

sportstagiaires

Het sport- en spelmateriaal wordt nu gebruikt door de leerkrachten van de scholen en begeleiders van het centrum.

terug