menu

Thuisbegeleiding vanuit Anniecrèche


Eerder informeerden wij u al over de Anniecrèche in Suriname. Een dagcentrum voor jonge kinderen met een verstandelijke beperking. Soms in combinatie met autisme, downsyndroom en een lichamelijke beperking.

Inspirerend en doelgericht werken de begeleidsters aan de ontwikkeling van de kinderen. De Anniecrèche heeft zich in het district Paramaribo geliefd en onmisbaar gemaakt.

Er kan echter bij lange na niet in de behoefte worden voorzien. De wachttijd voor een plek in het dagcentrum is zo’n anderhalf jaar. Daarom is er een alternatief ontwikkeld. Sinds kort is er tijdens de wachttijd thuisbegeleiding in de vorm van een stimuleringsprogramma beschikbaar.

Om de kinderen thuis te kunnen begeleiden en ouders handvaten te bieden was dringend een auto nodig. Ook kinderen in het buitengebied moeten immers geholpen worden. Door Sandra Saam, een voormalig stagiaire en vrijwilliger, was reeds een actie opgestart. Grietjebie heeft de opbrengst aangevuld met een bedrag dat het mogelijk maakte de auto aan te schaffen.

Thuisbegeleiding vanuit Annicrèche


Gerelateerde berichten

Anniecrèche
Kerst en Jaarwisseling Anniecrèche
Scholing en Training begeleiders
Studiedag Anniecrèche
Anniecrèche Tour


terug