menu

Uitvoering projecten door corona vertraagd


30 april 2021

Het afgelopen jaar was ook in Suriname een jaar met veel onzekerheden. Een Lockdown, avondklok, afstand houden, mondkapjes enzovoort.

Vanaf medio maart sloten de scholen en reden de bussen niet meer. Activiteiten konden soms doorgaan in een kleinere setting met extra maatregelen. Soms ook moesten deelnemers afhaken omdat ze vanwege hun gezondheid tot de risicogroep behoren. Sommige door Grietjebie in gang gezette projecten liepen vertraging op.

Bijvoorbeeld de activiteiten in het kader van algemene ontwikkeling en creatieve expressie voor jongeren van de sociale werkplaats Unu Pikin in Paramaribo. Wel is er een bescheiden begin gemaakt met creatieve activiteiten, sport en bewegen.

Het huiswerkproject van WIN-groep in Nickerie liep, door het sluiten van de scholen, ook vertraging op. Het gaat om een project opgezet om bovenmatig schoolverzuim en schoolverlating van zeer kwetsbare kinderen te voorkomen.

De sociale werkplaats 'Vooruitzicht' in hetzelfde Nickerie kon het plan om de sanitaire voorzieningen te vernieuwen nog niet geheel waarmaken. De toiletten zijn in aanbouw. De werkplaats werd in het afgelopen jaar ook nog eens geconfronteerd met aanzienlijke schade veroorzaakt door stormwind.

Uitvoering projecten door corona vertraagd


terug