menu

Stichting Unu Pikin


De Stichting Unu Pikin is een sociale werkplaats in Paramaribo waar opvang, stage en arbeid wordt geboden aan mensen met een beperking. De werkplaats ontvangt geen subsidie van de Surinaamse overheid.

Met de verkopen van de meubelafdeling, de fietsenafdeling en de boeken-afdeling worden inkomsten verkregen. Alleen dankzij bijdragen van fondsen zoals Stichting Grietjebie kunnen projecten worden uitgevoerd.

We zijn daarom ook heel blij met de ondersteuning die we de afgelopen jaren hebben mogen ontvangen.

Werkplaats Unu Pikin

In de werkplaats werken voornamelijk mensen afkomstig van het speciaal onderwijs, of jongeren die om andere redenen extra steun kunnen gebruiken. Alle medewerkers ontvangen een vergoeding en leveren op hun eigen niveau een bijdrage aan de organisatie.

Doordat de medewerkers ergens deel van uit maken, sociale contacten hebben, en iets produceren waar ze trots op kunnen zijn, neemt hun gevoel van welzijn toe. Dat is ook waar Grietjebie voor staat.

Veiligheid voorop bij Unu Pikin

De stichting Unu Pikin in Paramaribo werkt met jongeren met een beperking waarvoor de kansen op de arbeidsmarkt gering zijn. Ze worden opgeleid tot fietsenmaker of leveren een bijdrage aan de productie van meubilair.

Unu Pikin

Er wordt vooral de nadruk gelegd op de mogelijkheden van de jongeren en niet op hun beperking. In de werkplaats is er aandacht voor veilig werken. De stichting wil dit onderwerp op een sprekende manier onder de aandacht brengen en daarmee het veilige gedrag versterken.

Unu Pikin - meubilair

Het Grietjebiefonds stelt Unu Pikin in de gelegenheid een gehoortest te doen, een brandoefeningte houden en werkbezoeken te brengen aan grote bedrijven. Dit om een beeld te krijgen van veiligheidsmaatregelen, om daarna zelf verbeteringen aan te brengen in de eigen werkplaatsen.


Gerelateerde berichten

Ondersteuningsgroep Unu Pikin
Wensenlijst Unu Pikin
Brandblustraining Unu Pikin
Veiligheid een werkwoord voor jongeren Unu Pikin


terug