menu

Veilige omgeving voor kinderen van de Aniecrèche


een veilige omgeving

De Anniecrèche in Paramaribo stimuleert en begeleidt kinderen met een verstandelijke beperking in de leeftijd van 0 tot 8 jaar. Ook ondersteunt de Anniecrèche de ouders bij de opvoeding van hun kind. Grietjebie vindt dat de Anniecrèche hoogwaardige zorg biedt en ziet het als een voorrecht daar een bijdrage aan te leveren.

Eerder 'verscheepte' Grietjebie een volledige spelotheek. Nu we de nieuwsbrief schrijven is er opnieuw spel- en ontwikkelingsmateriaal onderweg, geschonken door de Talitia-Koemischool in Nijmegen.

Op dit moment wordt de spelotheek geschilderd en opnieuw ingericht en is de nieuwe snoezelruimte zo goed als klaar. In de natte ruimte zijn een badbrancard, douchestoeltjes en handgrepen geplaatst. Allemaal onderdeel van een hoognodige renovatie. De volgende uitdaging is een tweede crèche! Dit gezien de grote wachtlijst en de behoefte van ouders met oudere kinderen. De zorg voor kinderen met een ernstige beperking kan niet stoppen op het achtste levensjaar.

terug