menu

Vervoer voor Alex naar zijn werk


27 augustus 2020

De Stichting Unu Pikin biedt jongeren met een beperking in Paramaribo arbeidsplaatsen in een sociale werkplaats. De werkplaats biedt de mogelijkheid van arbeid in een meubel-, fietsen en boekenafdeling. Daarnaast biedt Unu Pikin dagopvang voor jongeren die (nog) niet in staat zijn om te werken.

Vervoer voor Alex naar zijn werk Vanwege Corona kon in de afgelopen periode niet iedereen naar de werkplaats komen. Toen dat wel weer mogelijk was kregen zij, die op aangepast vervoer zijn aangewezen, met een ander probleem te maken.

Door de slechte economische situatie in het land zijn de kosten dermate gestegen, dat ze niet altijd op te brengen zijn door de jongeren en hun families. Dagopvang is echter een must voor deze groep kwetsbare jongeren.

Alex kan door zijn fysieke beperking niet zelfstandig gebruik maken van vervoer naar de werkplaats. Reden voor ons om bij te springen in de niet op te brengen kosten. Dit leverde de volgende reactie op: "Bedankt voor jullie bijdrage, Alex is er heel erg blij mee!"
 


terug