menu

Fienke Verstappen


Tjeu en Marleen Verstappen-Vaessen behoren tot de trouwe achterban van de Stichting Grietjebie. Als ouders van een dochter met een beperking kunnen zij zich vinden in de doelstelling van onze stichting. Op 5 maart 2014 moesten zij afscheid nemen van hun dochter Fienke, geboren op 26 december 1981.

In de warme omgeving die haar geboden werd, wist Fienke gebruik te maken van haar mogelijkheden, door te leren fietsen, zwemmen, lezen en nog veel meer.Fienke VerstappenMaar de laatste jaren heeft ze veel moeten inleveren van wat ze graag deed. Zoals werken bij de dagbesteding, tennissen, familie bezoeken en op vakantie gaan.

De mooie dingen uit het leven van Fienke zullen voor altijd in de herinnering blijven van degenen die haar met zoveel liefde omringden.

Tjeu en Marleen hebben besloten om tijdens de uitvaartdienst een inzameling te houden voor de Stichting Grietjebie.

Vervolgens heeft de Stichting Grietjebie na overleg met hen besloten het ingezamelde bedrag aan te wenden voor het herstel van het zwembadje en ballenbad van het Hubstinacentrum in Paramaribo. Een passende bestemming ter nagedachtenis aan Fienke.

terug